For English please scroll down.

Verzenden/Bestellen

VERZENDKOSTEN

Voor verzending van de Goshja Gift Box brengt Goshja geen verzend- en administratie kosten in rekening.

 

VERZENDEN

  1. Uw bestelling wordt gemiddeld binnen drie werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden. Bij het online gaan van nieuwe collecties kan het zijn dat de levertijd iets uitloopt.
    Over de ontvangst van uw betaling en de verzending van uw bestelling wordt u per e-mail geïnformeerd.

  2. Wij doen alleen zaken met gerenommeerde verzendbedrijven. De verzending van uw bestelling vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Goshja niet aansprakelijk.

 

BESTELLEN

U kunt de Goshja Gift Box eenvoudig bestellen via het antwoordformulier onder het kopje “bestellen” of in de shop via PayPal. Voer uw gegevens in en controleer uw bestelling.

U kunt eenvoudig via de menubalk het gewenste product aanklikken. In het rechter menu komt dan een mogelijkheid voor de juiste kleur en maat. Heeft u beide opties aangevinkt dan plaatst u het product in het winkelmandje en vinkt u het hokje aan met “Ik accepteer de algemene voorwaarden”. Hierna gaat u naar de betalingsmodule van PayPal.

Als u op verzenden drukt komt u automatisch in het betalingssysteem van PayPal.
Indien u niet met PayPal wenst te betalen dan kunt u het ook rechtstreeks op onze rekening storten. Na ontvangst wordt de box binnen 1-3 werkdagen naar u verzonden.

ANNULERING

Goshja accepteert een annulering op welke tijd dan ook voorafgaande aan verzending.
Zodra een product echter is verzonden, kan Goshja een annulering niet meer accepteren.

Shipping/Order

SHIPPING COSTS

Goshja charges no shipping costs.

 

DELIVERY

  1. Your order will be shipped on average within three business days after receiving your payment. When the new collections go online, the delivery time may be slightly delayed. You will be informed by e-mail about the receipt of your payment and the sending of your order.

  2. We only do business with reputable shipping companies. The shipment of your order takes place under the full responsibility of the shipping company. Goshja is not liable for any damage, loss or other problems during the shipment. 

ORDER

You can easily order the Goshja Gift Box via PayPal or the answer form under the heading order. Enter your details and check your order. You can click on the desired product via the menu bar. In the right menu there will then be a possibility for the right color and size. If you tick both options, place the product in the shopping basket and tick the box with “I accept the general terms and conditions”. After this, go to the payment module of PayPal. Enter your details and check your order including shipping costs. When you press send, you automatically enter the payment system of PayPal. For more information, please visit www.paypal.com.

CANCELLATION

Goshja accepts a cancellation at any time prior to shipment. However, once a product has been shipped, Goshja can no longer accept a cancellation. There can be no discussion about the moment of shipment by Goshja; this is entirely at her discretion.